Badanie okulistyczne kierowców

okularyKażdy aspirujący do roli kierowcy musi poddać się obowiązkowemu badaniu lekarskiemu. W ramach tego procesu niezbędna jest konsultacja okulistyczna kierowcy, która obejmuje szczegółowy wywiad. Wywiad ten dotyczy przebytych chorób, urazów i operacji oczu, a także noszenia okularów lub soczewek kontaktowych. Badania okulistyczne mają na celu określenie ostrości wzroku bez korekcji okularowej. Następnie, badana jest ostrość wzroku z korekcją, podczas której należy podać wartość szkieł korygujących i wadę wzroku. Kolejnym etapem jest sprawdzenie obuocznej ostrości wzroku po korekcji. Badanie to jest nazywane badaniem ostrości wzroku do dali. W ramach badania okulistycznego sprawdzane jest również pole widzenia, rozpoznawanie barw, widzenie obuoczne, widzenie zmierzchowe oraz wrażliwość na olśnienie.